Magury '97

Od redakcji
Mimo licznych przeciwności losu "Magury" wciąż żyją! Mamy nadzieję, że to radość nie tylko dla nas - spadkobierców 40-letniej już tradycji SKPB, ale także dla wszystkich naszych przyjaciół.
Chcielibyśmy, by "Magury" wciąż towarzyszyły Wam w wędrówkach po zakątkach Beskidu Niskiego, przybliżały jego kulturę tak duchową, jak i materialną, opowiadały o ludziach żyjących tu od lat, o tych, którzy odeszli wypędzeni 50 lat temu i tych przyjezdnych - szukających ukojenia w ciszy, pracy - po prostu w zwykłym życiu.

Duża część artykułów tegorocznych "Magur" poświęcona jest tematyce łemkowskiej: począwszy od zwyczajów i bajek łemkowskich, poprzez wiersze jednego z bardziej znanych poetów łemkowskich Władysława Grabana i wywiad z Michałem Źrołką, Łemkiem rodem z Wierchomli, aż po wspomnienia Michała Gabło z obozu pracy w Jaworznie. Chcielibyśmy polecić także artykuły Tadeusza Trajdosa opisujące cerkwie zachodniej Łemkowszczyzny: w Muszynce, Bereście, Polanach i Izbach. Tych ziem dotyczy również tekst Kazimierza Przybosia opisujący Konfederację Barską. Zamieszczamy również obszerny materiał Jarosława Moklaka dotyczący kościoła prawosławnego w okresie międzywojennym. Zupełnie inny charakter mają dwa teksty Zdzisława Skroka. Opowiadają one o współczesności w Beskidzie Niskim, o odczuciach i spostrzeżeniach ludzi, którzy żyją lub usiłują żyć tam obecnie.

Od tego numeru "Magur" chcielibyśmy zapoczątkować dwie stałe rubryki. W pierwszej z nich będziemy zamieszczać drobne teksty związane z Beskidem Niskim, które - mamy nadzieję - również Wy, drodzy Czytelnicy, będziecie nam przysyłać. Druga rubryka, redagowana przez Tadeusza Kiełbasińskiego, to przegląd pozycji wydawniczych dotyczących Łemkowszczyzny.


Spis treści
- Michał Gabło, "Byłem więźniem Jaworzna". Relacja z pobytu w polskim obozie koncentracyjnym w Jaworznie w 1947 roku Łemka z Olchowca.
- Jarosław Moklak, "Kształtowanie się struktury kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej"
- Tadeusz M. Trajdos, "Ołtarze w cerkwiach Muszynki, Polan i Berestu"
- Tadeusz M. Trajdos, "Opiekuńczy obraz z Izb"
- Kazimierz Przyboś, "Konfederacja Barska w Sądeckiem"
- Zdzisław Skrok, "Zawłoki, Indianie, barbarzyńcy". Opowieść o dzisiejszym życiu w Beskidzie Niskim, w dolinie górnej Wisłoki.
- Zdzisław Skrok, "Chałupa, która mówi". Opis legendarnej chałupy Andrzeja Stasiuka w Czarnem, w której swego czasu mieszkał też autor.
- Władysław Graban, "Wiersze". Wiersze jednego z najwybitniejszych poetów łemkowskich, pochodzące z najnowszego tomiku "Rozsypane Pejzaże".
- Aleksandra Sadowska, Sławomir Michalik, "Odmieńcy - rozmowa z Michałem Źrołką". Wywiad z mieszkającym w Warszawie Łemkiem rodem z Wierchomli o różnych dziwnych ludziach mieszkających na Łemkowszczyźnie przed wojną.
- Seweryn Udziela, "Zwyczaje, obyczaje i wierzenia Łemków". Przedruk fragmentów książki poświęconej życiu Łemków sprzed stu lat.
- Tadeusz Kiełbasiński, "Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 1996 roku"


Varia
Krótkie teksty poświęcone:
- Pobytowi Papieża na Podkarpaciu
- Cudownej kapliczce w Mrukowej
- Władysławowi Chochołkowi, jednemu z najwybitniejszych cymbalistów
- Górze Świętego Wojciecha koło Nowego Żmigrodu
Tags: