Magury '03

MAGURY '03
Rocznik krajoznawczy poświęcony Beskidowi Niskiemu
Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie, ISSN 1505-4993, format A5, 136 stron, nakład 1000 egz., Warszawa 2003, 169 publikacja SKPB Warszawa.

Pozycja dostępna do zakupu. Zamów już teraz. Koszt: 12 zł.

Spis treści
Od redakcji
Mirosław Łopata Groby żydowskich żołnierzy na cmentarzach I wojny światowej w Beskidzie Niskim
Paweł Przybylski Powrót do Polski wszystkiego, co polskie
Stanisław Kryciński Tajemnica Żmigrodu
Andrzej Olejko Lotnicza tajemnica Olszyn i Banicy
Bartosz Pająk Ziemia biecka w wybranych utworach "Ogrodu nie plewionego..." Wacława Potockiego
Bartosz Pająk Wiersze
Artur Jachna Łemkowie powiatu gorlickiego, a sprawa przysposobienia wojskowego w okresie międzywojennym
Robert Drobysz Łemkowski bal w Nowym Jorku
Rozmowa z Paulem Robertem Magocsim
Tadeusz Kiełbasiński Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 2002 roku
Varia

 

Tags: