Magury '98

Od redakcji
Po raz kolejny witamy wszystkich czytelników naszego rocznika. Mamy nadzieję, że każdy nowy numer "Magur" sprawia radość nam wszystkim. Staramy się poszerzać tematykę publikowanych artykułów i powiększać grono ich autorów. W tym numerze większość tekstów została napisana specjalnie na zamówienie "Magur". Tym większe podziękowania należą się autorom. Znaleźli czas i chęci, aby podzielić się swoją wiedzą i wrażliwością na często nieznane piękno.

Pozycja dostępna do zakupu. Zamów już teraz. Koszt: 10 zł.

Wierzymy, że różnorodność tematów poruszanych na naszych łamach, zadowoli wszystkich, którzy sięgną po tegoroczny zeszyt. Jak zwykle większość artykułów ma charakter krajoznawczy. Są to różne spojrzenia na interesujący nas region - od bardziej naukowych rozważań o historii, sztuce sakralnej i ludowej, aż po osobiste przemyślenia.

Prosimy, piszcie do nas o swoich wędrówkach ścieżkami Beskidu Niskiego - o tym, co warte odnotowania i zapamiętania. Jednocześnie zapraszamy do wspólnego odkrywania śladów przeszłości w tym niezwykłym zakątku Karpat, w ramach organizowanej przez nas Akcji "Opis". Zainteresowanych szczegółami odsyłamy na koniec "Magur".

Do artykułu "Ołtarze w cerkwiach Muszynki, Polan i Berestu" autorstwa pana Tadeusza M. Trajdosa zamieszczonego w "Magurach '97" zakradł się błąd w zapisie dat - na stronach: 40 (wiersz 19), 43 (wiersz 7) i 48 (wiersz 1) zamiast wieku XVII pojawił się XVIII. Autora i czytelników przepraszamy.


Spis treści
- Roman Reinfuss, "Oppidum Schonberg". Historia nieudanego miasta - Szymbarku, napisana przez prof. Romana Reinfussa specjalnie dla "Magur".
- Urszula Janicka-Krzywda, "Jaśliska - sanktuarium Matki Bożej Beskidu Niskiego"
- Tadeusz A. Olszański, "Ruska Ludowa Republika Łemków". Nowe spojrzenie w przededniu osiemdziesiątej rocznicy powstania.
- Tadeusz M. Trajdos, "Obrazy Matki Bożej Opiekuńczej w cerkwiach klucza muszyńskiego"
- Stanisław Kryciński, "Tchnienie wieków". O kamieniarce okolic Rymanowa.
- Feliks Rosca, "O pochodzeniu słowa magura"
- Stanisław Kryciński, "Łemkowskie cerkwie z murowanymi prezbiteriami"
- Stanisław Kryciński, "Chałupa z Wólki czyli w pułapce szufladek"
- Mikołaj Gabło, "Poszedłem po śladach ojca". Ciąg dalszy wspomnień z obozu w Jaworznie.
- Zdzisław Skrok, "Po leśnych zaświatach błądzenie". Kolejny esej Zdzisława Skroka - tym razem poświęcony beskidzkim lasom.
- Antoni Kroh, "Trochę dalej". Opowieść o góralach, osadnikach w Beskidzie Niskim.
- Tadeusz Kiełbasiński, "Przegląd pozycji wydawniczych na temat Beskidu Niskiego wydanych w 1997 roku"


Varia
Krótkie teksty poświęcone:
- Jarmarkowi w Jaćmierzu
- Adamowi Didurze
- Zimowisku w Zawadce Rymanowskiej
- Recenzji przewodnika "Między Popradem a Ropą"
- Odbudowie kościoła w Liibuszy

 

Tags: