Zarząd SKPB kadencji 2015/2016

walne201525 marca 2015 roku Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie wybrało na roczną kadencję nowe władze. Tu możecie poznać nowy Zarząd, a także Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.

Kontakt: zarzad(malpa)skpb.waw.pl


Zarząd kadencji 2015/2016

gosiapleban 
Krzysztof Chodorowski Joanna Borkowska Barbara Ciach Małgorzata Pleban
Prezes  Sekretarz   Skarbnik

Komisja Rewizyjna

Docent szulewski skpb 1  miseczka 75
Grzegorz Tyliński Piotr Szulewski Marcin Drzymała

Sąd Koleżeński

Dzidek Skieter hanka nowicka icon 75px skrzynka 75 
Kuba Organ Mariusz Pietrzak Agnieszka Skieterska Hanka Nowicka Michał Skrzyniarz
Tags: zarząd