Kurs Przewodnicki 1997/1998

Jeżeli interesujesz się górami i uważasz, że potrafiłbyś swojš nimi fascynację przekazywać innym to chcielibyśmy zaprosić Cię na najbardziej niezwykłš i niepowtarzalnš imprezę organizowanš przez SKPB Warszawa jakš jest kurs przewodnicki. W jego trakcie macie możliwość zdobycia i pogłębienia wiadomości o historii, zabytkach i ludności Beskidu Niskiego i Bieszczadów, czyli gór z którymi jesteśmy najbardziej zwišzani. Kurs to okazja do częstych wyjazdów w góry, z wieczorami spędzonymi przy ognisku przy dźwiękach gitary. To tutaj możesz nawišzać najtrwalsze przyjaźnie, spotkać wiele nowych i ciekawych osób z którymi wspólnie można pojechać nie tylko w nasze Beskidy, ale i w Alpy, góry Ukrainy, Rumunii, Turcji, Iranu czy na Syberię.

Kurs trwa ponad rok i kończy się egzaminem do Koła. Na kurs składajš się cotygodniowe wykłady, ale przede wszystkim wyjazdy: weekendowe (2-3 dniowe) oraz dłuższe obozy szkoleniowe.

Wykład inauguracyjny: środa 8 października, godz. 18, sala 208 Gmach Główny Politechniki Warszawskiej. Kolejne wykłady będš odbywać się co tydzień w tym samym miejscu i tej samej porze.Na wykładzie inauguracyjnym uzyskasz dokładne informacje dotyczšce Kursu.
Przyjdź. Czekamy na Ciebie.

Kierownictwo Kursu:

Jakub Gasiorowski
Sławek Michalik
Adam Panasik
Aleksandra Sadowska
Tags: