Harmonogram Kursu 2021/22

 

Harmonogram 58. Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2021/2022
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą  we wtorki od godz. 18:30 na Politechnice Warszawskiej lub zdalnie, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  Dokładna lokalizacja zostanie podana tuż przed rozpoczęciem kursu.
Osoby, które wypełniły formularz zapisów, zostaną poinformowane mailem.

(Link do Harmonogramu 56. kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2019/2020) 

Zajęcia praktyczne

  

DATATEMATYKA SZKOLENIA
 

Część I

 16-17.10.2021

Wycieczka na zapoznanie I - Gorce

23-24.10.2021

Wycieczka na zapoznanie II - Gorce

30.10-31.11.2021

Wycieczka na zapoznanie III - Gorce

06-07.11.2021

Wycieczka na zapoznanie IV - Gorce
10.11.2021 Fakultatywne szkolenie nizinne (w środę po południu, okolice Warszawy )

13-14.11.2021

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)
wycieczka na zaliczenie

20-21.11.2021

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)
wycieczka na zaliczenie

27-28.11.2021

Szkolenie nizinne II (termin poprawkowy)

11.-12.12.2021

Wycieczka Orientacyjna Górska I - Góry Słonne

18-19.12.2021

Wycieczka Orientacyjna Górska II - Góry Słonne

06-09.01.2022

Szkolenie zimowe I - Beskid Żywiecki

15-16.01.2022

Szkolenie zimowe II - Beskid Żywiecki

18.01-4.02.2022 Spacer architektoniczny- warszawa (wybrane dni w tygodniu po wcześniejszym umówieniu z instruktorami)

05-13.02.2022

Kompleksowe szkolenie zimowe (zimówka) I - Beskid Niski/Beskid Sądecki
wycieczka na zaliczenie

12-20.02.2022

Kompleksowe szkolenie zimowe (zimówka) II - Beskid Niski/Beskid Sądecki
wycieczka na zaliczenie

 

Część II

26-27.03.2022

Wycieczka metodyczno-krajoznawcza – Pieniny/ Beskid Sądecki

02-03.04.2022 Wycieczka metodyczno-krajoznawcza – Pieniny/ Beskid Sądecki
02-03.04.2022 Wycieczka kondycyjna I- Beskid Wyspowy

9-10.04.2022

Wycieczka kondycyjna II- Beskid Wyspowy

30.04- 08.05.2022

Majowy wyjazd szkoleniowy - zachodnia część Beskidu Niskiego

marzec-czerwiec 2022 Dowolnie wybrana impreza na orientację (na terenie górskim)
 

Część III

dowolne 2 dni
między przejściem wiosennym i letnim

SGO (dowolnie wybrane pasmo Beskidów Zachodnich)
wycieczka na zaliczenie

28-29.05.2022

Wycieczka przyrodnicza - Bieszczady

16-19.06.2022

Wycieczka namiotowa (Słowacja)

02.07.2022 Stacjonarne warsztaty z pierwszej pomocy

09-17.07.2022

Przejście lipcowe - wycieczka na zaliczenie

12-28.08.2022 Przejście letnie - Bieszczady
egzamin praktyczny do SKPB
 

Część IV

od 24.07.2022

Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)
na zaliczenie

Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy)/ chatkowanie

22-24.10.2022

Wycieczka autokarowa - Beskid Żywiecki, Śląski, Mały

listopad-grudzień 2022

Egzaminy końcowe

grudzień/ styczeń 2022 Szkolenie zimowe 


 

Zajęcia teoretyczne 

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
12.10.2021 Wykład inauguracyjny
Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie
Historia i bieżąca działalność SKPB Warszawa
19.10.2021 Krainy geograficzne w Karpatach. Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny. Charakterystyka poszczególnych grup górskich.
Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
26.10.2021 Sprzęt górski używany do turystyki letniej / zimowej. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór. Konieczny ekwipunek na wyjazdach kursowych. Sprzęt grupowy.
02.11.2021 Egzamin z topografii Beskidów (ogólnej) i Gorców
Przygotowanie wyjazdu w góry. Przygotowanie wyjazdu / wyjazdu kursowego. Prowadzenie grupy. Logistyka i teren. Etyka turystyczna.
09.11.2021  Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek. Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii).
16.11.2021  Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp). Podstawy ABC
23.11.2021 Niebezpieczeństwa gór. Zima (Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. 
30.11.2021 Niebezpieczeństwa gór. Lato(Beskidy / góry wysokie). Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie
07.12.2021

Budownictwo drewniane

Egzamin z bloku: Bezpieczeństwo. Omówienie egzaminu
14.12.2021 Wigilia SKPB ?+ Poprawa egzaminu z bloku: Bezpieczeństwo
21.12.2021 Topografia Beskidu Żywieckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków. -> on-line
Żywienie w górach. -> on-line
Poprawa egzaminu z bloku: Bezpieczeństwo
28.12.2021 Ratownictwo w górach. Historia. Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR/TOPR. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje ratunkowe. Zasady wzywania pomocy / kontakt ze służbami. ->przełożone na inny dzień tygodnia okaże się po 16.12.2021
04.01.2022 Prawosławie i grekokatolicyzm w Beskidach. Ikony i sztuka cerkiewna -> on-line
11.01.2022 Podstawy architektury I
18-4.02.2022 (wybrane dni tygodnia) Spacer metodyczno-architektoniczny (Warszawa)
18.01.2022 Podstawy architektury II
Egzamin z topografii: Beskid Żywiecki
25.01.2022 Wprowadzenie do zimówki – omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
Topografia: Beskid Sądecki, Beskid Niski (do doliny Ropy)
02.02.2022 Mniejszości narodowe: Łemkowie i Łemkowszczyzna
22.02.2022 Egzamin z topografii: Beskid Sądecki.
Geologia Karpat. Powstanie Karpat zewnętrznych i wewnętrznych. Powstawanie jaskiń i jezior w Beskidach. Osuwiska
01.03.2022 Topografia: Beskid Wyspowy.
Podstawy meteorologii. Warunki pogodowe Beskidów. Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych
08.03.2022 Topografia: Pieniny, Spisz, Orawa
Wprowadzenie do krajoznawczej
15.03.2022 Historia I Wojny Światowej w Beskidach i jej zachowane ślady. Operacja gorlicka. Cmentarze wojenne
22.03.2022  Historia XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem II Wojny Światowej na terenie Beskidów
29.03.2022 Historia, kultura i sztuka Żydów w Karpatach. Inne mniejszości narodowe / etniczne
05.04.2022 Wprowadzenie do przejścia wiosennego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
Szczegółowa charakterystyka środowiska przyrodniczego Beskidów. Wrażliwość ekosystemów górskich na zagrożenia i sposoby przeciwdziałania
12.04.2022 Górskie parki narodowe, parki krajobrazowe i wybrane rezerwaty przyrody - funkcje, znaczenie, zagrożenia. Zasady ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Obszary szczególnie zagrożone masowym ruchem turystycznym. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w lasach.
Egzamin z topografii: Pieniny, Spisz, Orawa
19.04.2022 Topografia: Beskid Niski
26.04.2022

Toponomastyka

Historia Kolejnictwa na terenie uprawnień

Egzamin z topografii: Beskid Wyspowy
10.05.2022 Historia polskiej turystyki górskiej
17.05.2022 Egzamin z topografii: Beskid Niski
Topografia: Beskid Makowski i Mały
24.05.2022 Seminarium krajoznawcze i topograficzne - góry Ukrainy i Słowacji
31.05.2022 Topografia: Beskid Śląski
Dalekie wyprawy - organizacja, przydatne rady
07.06.2022

Egzamin z topografii: Beskid Makowski i Mały

Topografia: Bieszczady
14.06.2022 Wprowadzenie do przejścia lipcowego - omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
Egzamin z topografii: Beskid Śląski
21.06.2022 Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez.
Egzamin z topografii: Bieszczady
26.07.2020 Wprowadzenie do przejścia letniego- omówienie zasad, wymagań oraz panorama krajoznawcza
04.10.2022

Prawo w pracy przewodnika górskiego. Praca w stowarzyszeniach

11.10.2022 Seminarium krajoznawcze: Beskid Żywiecki/ Śląski/ Mały, Makowski
18.10.2022 Seminarium krajoznawcze: Beskid Żywiecki/ Śląski/ Mały, Makowski