Kurs przewodnicki - obóz zimowy II 4-12.02.2012

Zbiórka: 3.02.2012 (piątek) wieczorem - godzinę i miejsce poda komunikacyjny

Powrót: W poniedziałek 13.02.2012, nad ranem.

Prowadzący:  Wojciech Makarewicz i Wojciech Włoskowicz,

Zapisy: Przez arkusz, jego adres dostępny w mailu na liście kursowej. Termin zamknięcia zapisów: sobota 7.01.2012, 23:59:59.

Spotkanie z kadrą: 10.01.2012 podczas wykładu, OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA! Zostaną tam podane zasady obozu, rozdzielone funkcje, etc.

Teren wyjazdu: pogranicze Beskidu Sądeckiego i Niskiego.

Charakter wyjazdu: pieszy, stacjonarny - mieszkacie w jednym miejscu, poruszacie się na lekko, w zależności od ilości śniegu - możecie używać rakiet śnieżnych.

Sprzęt własny: karimata, śpiwór (CIEPŁY), kurtka od deszczu, ciepłe ubranie, ciepła czapka, rękawiczki (oraz zapasowe czapkę i rękawiczki), mocne buty, stuptuty (ochraniacze), latarka + baterie zapasowe, menażka, kubek, nóż, łyżka, cienka linka (ok. 5m), termos (0,5-1l), KOMPAS, MAPY (Beskid Sądecki oraz Beskid Niski), zabezpieczenie mapy (koszulka na dokumenty lub mapnik), długopis, zapasowe worki foliowe, dokumenty (dowód osobisty + legitymacja poświadczająca zniżki), apteczka osobista, zegarek na rękę, obowiązkowy zestaw do rozpalania: 2*świeczka, 2*zapalniczka, rękawice robocze (do pracy przy ognisku).

Sprzęt wspólny: zorganizuje sprzętowy.

Rakiety śnieżne: zorganizuje rakietowy.

Apteczkę grupową: zorganizuje apteczkowy.

Potrzebnymi do nauki (na wyjeździe) materiałami: zajmie się bibliotekarz

Prowiant: w gestii aprowizacyjnego

Koszt: oszacuje i przedstawi finansowy

Dojazdu, powrotu i komunikacji na miejscu: będzie pilnował komunikacyjny.


Zapoznajcie się obowiązkowo z poniższymi zagadnieniami:

  • Łemkowie i łemkowszczyzna (pochodzenie, język, kultura materialna)

  • topografia od dol. Popradu po dol. Białej (góry, rzeki, potoki, miasta, wsie, komunikacja)

  • budownictwo drewniane (sakralne i świeckie - zasady budowania, obiekty)

  • kościół grekokatolicki + prawosławie

  • ikony i ikonostas

  • uzdrowiska dorzecza Popradu

  • zagospodarowanie (komunikacja, szlaki, schroniska)

Tags: