Kurs Przewodników Górskich - obóz zimowy 13-21.02.2010 - Beskid Niski

Wyjazd: 12.02.2010. (wieczorem)

Powrót: 22.02.2010 (rano)

Spotkanie organizacyjne: 19.01.2010 (w trakcie wykładu)

Przed wyjazdem każdy uczestnik przygotowuje się ogólnie ze wszystkich niżej wymienionych zagadnień, a bardziej szczegółowo opracowuje temat przydzielony:

 1. Historia Klucza Muszyńskiego, Dominium Ropae.
 2. Pierwsza wojna światowa (Zima 1914/1915, Operacja Wielkanocna, Operacja Gorlicka)
 3. Kościół greckokatolicki
 4. Prawosławie
 5. Ochrona przyrody
 6. Konfederacja Barska
 7. Ikony i ikonostas
 8. Etnografia Łemków
 9. Nikifor Krynicki, Petro Murianka i inni łemkowscy twórcy ludowi.
 10. Krynica, Muszyna, Piwniczna, Żegiestów, Wysowa, Cigelka, Berdejovske Kupele ? dzieje miejscowości i uzdrowisk, wody mineralne, leczenie.
 11. Gorlice i historie osadnictwa w dolinie Ropy (Karwacjanie, Gładyszowie)
 12. Toponomastyka Beskidu Niskiego
 13. Kamieniarstwo i inne zajęcia pozarolnicze Łemków.
Przydział zagadnień do szczegółowego opracowania oraz wybór osób funkcyjnych obędzie się w trakcie spotkania organizacyjnego.

Wszyscy uczestnicy przygotowują się z topografii Beskidu Niskiego i Beskidu Sądeckiego (granice, pasma, najważniejsze szczyty, potoki, rzeki, miejscowości, drogi itp).

Szczegóły na liście dyskusyjnej.

Tags: