Baza w Regetowie - sezon 2016 - podsumowanie

a million star hotel - fot. Artur Więckowski

W sezonie 2016 Baza w Regetowie działała przez 8 tygodni od 1 lipca do 27 sierpnia. Głównymi problemami z jakimi musieliśmy się zmierzyć to zagospodarowanie terenu po budowie drogi oraz braki w bazujących i współbazujących. W czasie sezonu 2016 dostępny był nowy wzór koszulki – tradycyjnie wymieniany corocznie.

Dzięki podniesieniu cen do poziomu porównywalnego z innymi bazami i wycofaniu się z darmowych noclegów - baza jest samowystarczalna finansowo, zachowana jest płynność oraz dysponujemy środkami na rozbicie bazy i konieczne zakupy na początku przyszłego sezonu.

Ogólnie sezon 2016 mimo braków w obsadzie można uznać za udany. Pogoda sprzyjała a baza zarówno jako przystanek dla wędrujących GSB jak i rodzin spędzających dłuższe pobyty wydaje się potrzebnym miejscem.

Statystyki

W czasie 58 dni funkcjonowania bazy nocowało 443 osoby (w tym 83 dzieci) . W tej liczbie mieści się też 215 osób które gościły na jedną noc (głównie wędrujących GSB) i uczestnicy 5 obozów. Na bazie przebywało też 15 psów (w czasem stadach do 5) i 2 koty. W stosunku do poprzednich lat była to nieco mniejsza frekwencja, jednak średnia osób nocujących w przeliczeniu na jedną noc jest w pełni porównywalna do poprzednich sezonów. Nieco niższą frekwencję niż w poprzednim roku wiążemy z krótszym okresem działania bazy, obawami części bywalców przed zmianami na bazie w związku z budową drogi oraz faktem, że nie nocowały na bazie w tym roku obozy katolicko-harcerskie – co mogło mieć związek ze ŚDM.

W rozbijaniu bazy wzięli udział Bartek i Ewa Kobierzyńscy, Daniel Dobrosz i Janek St. Baran. Rozbijanie ze względu na zbliżające się załamanie pogody odbyło się w ekspresowym tempie – przez 16 godzin w sobotę udało nam się rozbić praktycznie całą bazę.

pieczatka 2015W związku z brakiem osób odbywających pokursowe praktyki bazowe (brak takiego wymogu w regulaminie szkolenia), dysponowaliśmy w tym roku ograniczoną liczbą osób chętnych do prowadzenia bazy. Ze względu na zawodowe obowiązki Agnieszki Czarneckiej, która wspierała funkcjonowanie bazy z poziomu Krynicy, prowadzenie bazy w dużej mierze spoczęło na barkach Janka (50 dni). Oprócz niego bazę prowadzili lub współprowadzili: Maks Kulesza (7dni), Magda i Michał Gryczowie (łącznie 8 dni), Agnieszka Czarnecka (8 dni). Jednocześnie na przykładzie Maksa, Magdy i Michała wyraźnie widać było sens dwuosobowych bazowań pozwalających nie tylko płynnie wdrożyć nową osobę do procedur i zwyczajów panujących na bazie, ale też zachować sensowną proporcję pomiędzy koniecznością stałej obecności na bazie, a załatwianiem spraw bazowych w okolicy czy aktywnością rodzinno-turystyczną.

Zwijanie bazy w ostatni weekend sierpnia przebiegło płynnie przy dobrej pogodzie. Sześcioosobowa ekipa pozwoliła bez nadmiernego pośpiechu zwinąć, zabezpieczyć i posprzątać bazę. W zwijaniu uczestniczyli Ewa Czupta, Kasia Janiak, Adam Selewońko, Arek Morales Smarż, Mateusz Trzciński oraz Janek St. Baran.

Kontrolne wizyty na bazie połączone ze sprzątaniem śmieci po turystach i podtrzymywaniem relacji z leśniczym - odbyły się we wrześniu i październiku 2016 oraz styczniu i lutym 2017.

Droga – obawy i rzeczywistość

baza2016 1Od jesieni 2015 Nadleśnictwo realizowało rozbudowę drogi biegnącej trawersem Rotundy do Zdyni i mostu przez potok oddzielający bazę od drogi. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami gros prac w sąsiedztwie bazy przeprowadzony został po zamknięciu bazy w 2015. Przed rozbiciem bazy na skutek wiosennej wizyty na bazie i poczynionych wtedy ustaleń - dzięki współpracy leśniczego i pracowników firmy budowlanej - teren bazy został sprzątnięty. Teren bazy ani jej infrastruktura (poza jednym stołem co było z góry wiadome) mimo prowadzenia prac ziemnych na skarpie i w potoku, w zasadzie nie ucierpiał.

Efektem poszerzenia drogi było skurczenie się terenu bazy o kilka metrów (do starej studni, która jest teraz na granicy bazy) i wycięcie części drzew stojących na skarpie od strony potoku. Dodatkowo baza od drogi została oddzielona solidnym rowem odwadniającym. Droga ma charakter ziemny i będzie utwardzana kamieniami. Nie ma w planach innej nawierzchni, więc należy się spodziewać, że w najbliższych latach nieco zarośnie i jej rozmiary nie będą tak bardzo rzucały się w oczy.

Po uzgodnieniach z przedstawicielami Nadleśnictwa otrzymaliśmy zapewnienie, że na wysokości mostu zostanie ustawiona rogatka (szlaban) - nie będzie więc prób podjeżdżania pod samo wyjście na szlak na Rotundę przez „niedzielnych turystów”. Aby ograniczyć zapędy zwiedzania drogi z samochodu - w porozumieniu z leśniczym - ustawiliśmy na moście znak zakazu ruchu i wyznaczyliśmy prowizoryczny parking przed mostem.

Ogólne wrażenie po zbudowaniu drogi nie jest tak tragiczne jak można się było obawiać. Zarówno układ namiotów bazowych jak i teren bazy w zasadzie się nie zmienił. Ze względu na odwodnienie drogi przestał funkcjonować prysznic grawitacyjny (są jednak perspektywy jego odbudowy o czym niżej).

Oddzielenie bazy od drogi rowem i wydzielenie miejsca na składy drzewa przy nowej drodze sprawiło, że baza nie będzie jesienią i wiosną miejscem składowania dłużyc - a więc nie będą po jej terenie jeździć ciągniki leśne. Dodatkowo teren bazy dzięki odwodnieniu szybciej teraz obsycha po deszczach. Wycięcie drzew na skarpie z kolei otworzyło widok na Kozie Żebro – baza jest teraz ładnie rozświetlana o zachodzie słońca, a w nocy gwiazdy można podziwiać bez konieczności wychodzenia na drogę asfaltową.

Przesunięciu uległa lokalizacja kontenera na śmieci – stoi obecnie nieco bliżej drogi – dzięki czemu jest szansa, że turyści poza okresem działania bazy będą chętniej wyrzucać tam śmieci, a nie zostawiać je na bazie. Dodatkowo uprościł się dzięki temu dojazd do kontenera – znikła groźba braku dostępu nad potok (po dużych deszczach )dla ciężarówki wywożącej śmieci.

Źródło zostało odtworzone w pierwotnym miejscu. Źródło działa dobrze, choć do czasu ustabilizowania się skarpy po dużych deszczach woda robi się błotnista i kilkukrotnie trzeba było dowozić wodę na bazę ze źródła na stokach Koziego Żebra.

Inwestycje i prace w sezonie 2016

 • Podstawowa infrastruktura bazy nie uległa większym uszkodzeniom przez zimę. Główne prace związane były z zagospodarowaniem terenu po budowie.
 • Przygotowanie projektu i produkcja koszulek bazowych na sezon 2016.
 • Sprzątanie bazy przed sezonem. Ściąganie kamieni znad potoku. Zabezpieczenie bazy w drzewo na sezon letni.
 • Aby wyraźnie oddzielić bazę od drogi, wybudowany został płot z żerdzi, który dodatkowo zabezpiecza przed wpadnięciem w nocy do rowu. Z konstrukcją płotu połączony został nowy stół i ławki. Teren w okolicy tego stołu został wyłożony kamieniami.
 • Odnowiono istniejące i wykonano nowe odwodnienia z terenu bazy.
 • Nad rowem przerzucone zostały dwie kładki – dostosowane do przejazdu wózkami dziecięcymi - prowadzące na bazę na wysokości miejsca ogniskowego.
 • Ścięta została kolejna schnąca brzoza w okolicy ogniska – jej wychylenie w stronę bazy było niebezpiecznie duże. Zabezpieczony kikut – podobnie jak pozostałości wcześniej ściętych drzew - służy jako element nośny do plandeki nad biurem bazy.
 • Wykarczowano drobną roślinność tworząc kilka nowych miejsc na namioty własne turystów.
 • Powstało kilka nowych ławek – na zasadzie wymiany oraz odtworzono kilka zniszczonych palet.
 • Odbudowano źródło wykładając okolicę ujęcia kamieniami a zejście przez rów zabezpieczono barierką i schodkami.
 • Zbudowany został drugi prysznic konewkowy oraz kabina prysznicowa z podestem i plandekami wokół. Aby ułatwić dojście do pryszniców i nad potok, nad odpływem wody ze źródła w okolicach pryszniców przerzucona została kilkumetrowa kładka.
 • Przy moście ustawiono znak zakazu ruchu i wyznaczono prowizoryczne miejsca parkingowe.
 • Odbudowanie koszy na śmieci zlikwidowanych na czas budowy drogi.

Konieczne i planowane działania w sezonie 2017

 • Sprzątanie po zimie. Sprzątanie przed latem (po wiosennych wizytach i ogniskach).
 • Wymiana jednego dużego namiotu bazowego.
 • Projekt i produkcja koszulki bazowej na sezon 2017.
 • Bieżące remonty ławek i palet odtworzenie i oczyszczenie po zimie miejsca ogniskowego.
 • Wymiana spróchniałego pnia brzozy do której mocowany był hamak w okolicy ogniska – na wkopany w tym miejscu pal.
 • Dalsze karczowanie, wygrabianie i wyrównywanie terenu bazy.
 • Zabezpieczenie ogrodzeniem skarpy od strony południowej.
 • Smołowanie dachu wiaty w miejscach uszkodzeń papy.
 • Odbudowa schodów do potoku (zejście w okolicy dawnego prysznica grawitacyjnego).

Zobacz jak WESPRZEĆ BAZĘ W RAMACH 1%

Plany rozwojowe – możliwe kierunki działań

Organizacja bazowań w systemie dwójkowym. Wciąganie do bazowań nie tylko osób z SKPB, ale także rekrutowanie ich ze stałych bywalców bazy. W przypadku indywidualnych bazowań pojawia się też koncepcja „dyżurów doraźnych” pełnionych przez stałych bywalców bazy.

Organizacja szkoleń terenowych i z zakresu bezpiecznej turystyki w oparciu o bazę.

Organizacja obozu konno-krajoznawczego na bazie w oparciu o zasoby stadniny w Regetowie.

W związku z odbudową brakujących wież na cmentarzu na Rotundzie:

 • organizacja niedzielnych wycieczek z przewodnikiem na Rotundę wg schematu znanego z roku 2015
 • przygotowanie i wydanie małego informatora na temat okolicznych cmentarzy i bazy
 • opracowanie i wykonanie tablicy informacyjnej na temat cmentarza na Rotundzie – możliwe lokalizacje: baza lub/i bezpośrednia okolica cmentarza
 • rozwinięcie strony bazy o część krajoznawczą
 • opracowanie i przygotowanie quest tour w okolicach bazy.

Realizacja planów rozwojowych zależna jest od zapewnienia obsady bazowych (co jest priorytetem), zainteresowaniem w udziale w tych działaniach osób w kole oraz wypracowania metod finansowania tych działań.

koszulka baza prev 2016 smKOSZULKI BAZOWE

Na sezon 2016 przygotowane zostały nowe koszulki bazowe z dwukolorowym nadrukiem.
Podobnie jak w poprzednim sezonie prawie cały nakład został wyczerpany.
Dostępne były różne kolory i rozmiary - damskie, męskie i dziecięce.
Ostatnie sztuki z kolekcji 2015 i 2016 dostępne są także wysyłkowo.

 

 

KARTA PAMIĄTKOWA - 100-LECIE OPERACJI GORLICKIEJ

baza karta pamiatkowa

W ramach upamiętnienia setnej rocznicy Operacji Gorlickiej baza wydała w 2015 roku kartę pamiątkową. Karta wyglądem nawiązuje do pocztówki wydanej w czasie I wojny światowej przez austriacki Zarząd Grobów Wojennych w Krakowie. Widoczna jest na niej ilustracja cmentarza wojennego nr 51, znajdującego się w niewielkiej odległości od bazy, na szczycie Rotundy (771). Na rewersie karty znajduje się krótki opis cmentarza. Kartę można było otrzymać na bazie jako pamiątke noclegu. Cmentarz na Rotundzie jest sukcesywnie odnawiany. W ubiegłych latach odbudowano 3 wieże (główną i dwie boczne). W jesienią 2016 odbudowane brakujące 2 wieże. ZOBACZ pełną informację i powiększenie karty


Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili bazę w 2016 roku i zapraszamy ponownie :)

Wszystkim bazowym oraz osobom zaangażowanym w prace budowlane, remontowe i rozbijanie bazy również bardzo dziękujemy! Dziękujemy także wszystkim którzy przekazali sprzęt lub darowizny pieniężne w ramach zbiórki prowadzonej wiosną w Warszawie i latem na bazie!

Zapraszamy za rok - NAPRAWDĘ WARTO! - jak mówią nasi goście :)

w imieniu zarządzających bazą: Agnieszka Czarnecka / Janek St. Baran

nowy plakat bazy 2014ps. ZOBACZCIE:
- jak wygląda plakat bazy...
- jak kupić ostatnie sztuki bazowych koszulek - dwukolorowy model 2015 i 2016 :)
- więcej zdjęć na bazowym FB...
- oraz jak WESPRZEĆ BAZĘ DAROWIZNĄ W RAMACH 1%